Informacja RODO

Informacja RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w Pinapple.pl, dlatego chcemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest AC Media UG z siedzibą w Niemczech: D-66111 Saarbruecken, St. Johanner Str. 41-43.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: info@acmediagroup.de

 

Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu) są zbierane i przetwarzane przez administratora w następujących celach:

 

 1. zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)
 2. prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 3. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Pinapple.pl
 4. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Pinapple.pl, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
 5. dochodzenia roszczeń
 6. archiwizacji
 7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
 8. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 9. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na pinapple.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi jedna lub więcej z poniższych:

 

 1. udzielone przez Państwa zgody marketingowe
 2. niezbędność do wykonania umowy (zakupu towaru) lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. odpowiedzi na pytania)
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. rozliczenie transakcji z Państwem zgodnie z przepisami prawa)
 4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski, zapewnienie przestrzegania regulaminu

 

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Pinapple.pl działaniami realizowanymi w imieniu własnym. Dane nie będą wykorzystywane w innym celu
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 3. kancelariom prawnym, którym Pinapple.pl zleci np. prowadzenie postępowania
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. Niemcy, USA) w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Pinapple.pl do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
 2. okres przez jaki są świadczone usługi
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 4. okres na jaki została udzielona zgoda

 

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Pinapple.pl, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Pinapple.pl korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 

 1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb)

 

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę info@pinapple.pl.

Copyright © pinapple. All Right Reserved.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl